2021-01-21 05:00Pressmeddelande

Gemensamt skogsbruk

Erica Jonsson Ogilwie som jobbar med skogsfrågor på Torstas avdelning för landsbygdsutveckling.
Foto: Robert Henriksson / TorstaErica Jonsson Ogilwie som jobbar med skogsfrågor på Torstas avdelning för landsbygdsutveckling. Foto: Robert Henriksson / Torsta

Torsta har fått beviljat projektstöd från Tillväxtverket och kommer att driva en förstudie som ska undersöka styrkorna med gemensamt skogsbruk.

Det var ett glädjande besked i veckan när Torsta fick beviljat projektstöd från Tillväxtverket. Det nya projektet ska genomföra en förstudie som ska undersöka styrkorna med ett gemensamt skogsägande. Projektledare blir Erica Jonsson Ogilwie som jobbar med skogsfrågor på Torstas avdelning för landsbygdsutveckling.

- Vilka styrkor finns det när det är flera ägare av samma skogsfastighet och hur kan man nyttja fördelarna av detta, det är sådant vi vill ta reda på, säger Erica Jonsson Ogilwie.

Erica Jonsson Ogilwie berättar att i många fall är det bara en av delägarna som engagerar sig i skogen och övriga har inte samma delaktighet i skogsfastigheten. Det är den ägarstrukturen Erica Jonsson Ogilwie vill se om den går att förändra.

- Går det att fördela ansvaret på fler delägare och vilka eventuella fördelar skulle detta ge är en av förstudiens kärnfrågor. Ett skogsägande handlar om så mycket mer än skötsel av skog. Det handlar till stor del om företagande där det behövs kompetenser inom flera områden. Och i ett gemensamt skogsbruk med flera delägare med olika bakgrunder och kompetenser så är förhoppningen med förstudien att hitta en struktur för att ta vara på alla förmågor och se hur det kan hjälpa till att utveckla skogsägande i stort och smått, säger Erica Jonsson Ogilwie.

Projektet startade den 19 januari 2021 och beräknas pågå under 9 månader.

Vid frågor, kontakta projektledare Erica Jonsson Ogilwie på 0702461831 eller erica.jonsson.ogilwie@torsta.seOm Torsta

Torsta är ett kunskapscentrum som ska tillgodose och utveckla de gröna näringarnas behov av ny kunskap, nya idéer och nya kontakter. Torsta ligger i Ås, men finns till för och är aktiva i hela Jämtlands län. Vi erbjuder utbildningar och kurser för både unga och vuxna som leder till jobb. Vår utvecklingsavdelning sörjer för att framtidssäkra företags- och landsbygdsutvecklingen. I huvudbyggnaden finns även Torsta Gårdsrestaurang som erbjuder god mat och konferensmöjligheter i lantlig miljö. Vi vill bidra till ökad lönsamhet och affärsmässighet i branschen och vara de gröna näringarnas självklara källa till kunskap. Fråga Torsta! Vi har inte alla svaren, men vi har kunskap, engagemang och nätverk för att ta reda på det du behöver veta.


Kontaktpersoner

Robert Henriksson
Fotograf & Kommunikatör
Robert Henriksson