2021-05-05 09:57Pressmeddelande

Fjället är vår arbetsplats

Vaja med sin kalv. Foto: Torsta ABVaja med sin kalv. Foto: Torsta AB

Fjället är vår arbetsplats

I samband med Samefolkets Dag den 6 februari 2021 introducerade Torsta en kunskapsserie som spänner över de åtta samiska årstiderna. Den samiska kulturen och näringslivet utgör en viktig del av de gröna näringarna och med kunskapsserien ”Fjället Är Vår Arbetsplats” vill vi öka kunskapen och kännedomen om den samiska kulturen och näringslivet. De åtta delarna kommer att publiceras löpande under år 2021.

Del 2: Vårvintern

Ann Sparrock är renägare i Jijnjevaerie Sameby i norra Jämtland och jobbar på Torsta i Ås med frågor kring samisk matkultur i offentliga kök. I del två i serien ”Fjället är vår arbetsplats” pratar Ann om vårvintern när vajan kalvar och ett nytt renskötselår startar.

Vintern har passerat och vårvintern med smältande snö är på plats. Barmarken börjar titta fram på fjället och renen kan börja bege sig tillbaka från vinterbeteslandet, en plats som kan vara så långt som 30 mil bort från fjället.

Renskötarna samlar ihop renarna och flyttar dem i etapper upp mot fjället, flytten tar energi och därför tar man det sakta.

- Vissa kör även renen med lastbil för att det inte går att flytta på ett naturligt sätt. Det kan vara vattenreglerade älvar och sjöar där isarna är ofarbara, vindkraft eller andra olika hinder som gör att lastbil används, berättar Ann.

En flyttning tar allt från en vecka upp till ett par veckor, beroende av väder och vind. Är det skare går det lättare eftersom den bär renen under sin vandring.

Vajan är dräktig under den här perioden och kommer kalva när den väl är tillbaka uppe på fjället. Före, under och efter kalvningen är renen som mest känslig och ska utsättas för så lite stress som möjligt. Renen behöver därför gå så ostört som möjligt tillbaka till fjället.

Därför händer det att både vägar och skoterleder stängs under flytten.

- Även större vägar stängs av ibland, exempelvis europavägar och då tar vi hjälp av polisen. Men vi förbereder allt så mycket det går, samlar ihop alla renar och flyttar alla på en gång. Ibland behövs det då bara en avstängning på en timma. Samma sak gäller skoterleder, de behöver stängas av för att renen ostört ska kunna korsa lederna i skoterområden. Men vi öppnar alltid upp igen när sista renen har passerat.

Ann Sparrock. Foto: Torsta AB

Ann Sparrock. Foto: Torsta AB

Väl uppe på fjället är det kära återseenden för renskötarna. På vintern är samebyn uppdelade i olika grupper där renskötarna tar hand om familjens egna renar. 

- Nu när alla har flyttat tillbaka till fjället så samlas hela samebyn igen. Man träffar de renskötare och renägare i samebyn som man inte träffat på flera månader, ett trevligt återseende.

Vajan ska nu till att kalva och renskötarna bevakar och ser efter vart renen befinner sig. Det händer att områden på fjället stängs av från skotertrafik för att renarna ska få lugn och ro under den här känsliga perioden.

Ann berättar att många tycker det kan vara orättvist att renskötarna och renägarna får köra skoter i områden där renen befinner sig.

- Det är renskötare och renägare som är ute på jobb, de har kunskapen för att inte störa eller stressa renen.

Det är även en del skidåkare uppe på fjället, vissa har även hundar med sig.

- Om man träffar renar uppe på fjället så är det bästa att vända om och hålla sig så långt undan från renarna som möjligt. Om man är skidåkare, ta kontakt med samebyn innan skidturen så får man reda på vart man stör minst i det aktuella området. 

Om renen blir stressad kan det få stora konsekvenser.

- I värsta fall så kan den överge sin kalv.

Vårvintern är den sista årstiden och när kalvarna föds startar ett nytt renskötselår.

- Det är en av årets höjdpunkter. Det bästa är att se alla nya liv som kommit till.

I maj, efter kalvning, behöver renen tid för återhämtning och då finns det även tid för renskötarna att ta det lite lugnare.

- I juni är det en hel del administrativt arbete. Under denna tidsperiod ska även hagar lagas inför sommaren, stängsel ses efter och maskiner skickas på service med mera, avslutar Ann med.

I juli är det kalvmärkning, något som vi berättar om i nästa serie av ”Fjället är vår arbetsplats”.

 


Om Torsta

Torsta är ett kunskapscentrum som ska tillgodose och utveckla de gröna näringarnas behov av ny kunskap, nya idéer och nya kontakter. Torsta ligger i Ås, men finns till för och är aktiva i hela Jämtlands län. Vi erbjuder utbildningar och kurser för både unga och vuxna som leder till jobb. Vår utvecklingsavdelning sörjer för att framtidssäkra företags- och landsbygdsutvecklingen. I huvudbyggnaden finns även Torsta Gårdsrestaurang som erbjuder god mat och konferensmöjligheter i lantlig miljö. Vi vill bidra till ökad lönsamhet och affärsmässighet i branschen och vara de gröna näringarnas självklara källa till kunskap. Fråga Torsta! Vi har inte alla svaren, men vi har kunskap, engagemang och nätverk för att ta reda på det du behöver veta.


Kontaktpersoner

Presskontakt
Presskontakt
Ann Sparrock
Ann Sparrock